Created in WebWave CMS

Prices

 

What

When

How

Why

lorem ipsum 1 day 1200,- growth
lorem ipsum 1 week 2400,- income

lorem ipsum

1 month 4800,- 2000,-
lorem ipsum 1 year 9600,- fun

 

Virtual desk

 

ACCESSORY?

SMALL

NORMAL

VIP

virtual mouse
virtual keyborad
virtual monito    
virtual printer  
virtual facebook    

 

Offer

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO
WYKONANE NA ŻĄDANIE SĄDU, PROKURATURY, POLICJI
ORAZ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ *

 

Stawki wynagrodzenia tłumacza

przysięgłego za sporządzenie

poświadczonego tłumaczenia  [PLN]

 

PL

--> DE

DE

--> PL

   

    Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia  (100%)

 

57,65 44,07

   

    za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w 

    postępowaniu przyśpieszonym (200%)

 

115,30 88,14

   

    za tłumaczenie tekstów:

  • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
  • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
  • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

 

72,06 55,09

   

    za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę (50%)

 

28,83 22,04

   

    za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym

    przez inną osobę (30%)

 

17,30 --

 

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

 

74,95 --

 

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%)

 

115,30 --

Wynagrodzenia za tłumaczenia ustne wykonywane w porze nocnej, niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.

 

* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131) w sprawie wynagrodzenia za  czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2021 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany.

 

WAŻNA UWAGA:

Dla pozostałych instytucji, firm i osób prywatnych ceny są umowne.

 

Biuro zwolnione jest z naliczania podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

 

© 2002-2024  Biuro Tłumaczeń Krystyna Gajek

Cennik usług

tłumacz

Krystyna GAJEK

BIURO TŁUMACZEŃ

e-mail
telefon
pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Kontakt:

+48 609 147 049

+48 68 368 19 68

 

email:

kgajek@interia.pl